Uslovi upotrebe za internet prezentaciju www.deskod.com

Dobrodošli na www.deskod.com. Upotrebom www.deskod.com internet prezentacije u potpunosti se slažete se sa uslovima upotrebe koji slede u nastavku teksta i koji čine dogovor između www.deskod.com i Vas. U daljem tekstu www.deskod.com navodimo kao Prezentacija. Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove upotrebe ove internet Prezentacije pre nego što pristupite korišćenju. Pri tome zadržavamo pravo da s vremena na vreme izmenimo uslove upotrebe internet prezentacije. Uvek ćete biti u stanju da vidite najnovije uslove upotrebe tako što ćete slediti link uslovi upotrebe na ovoj internet prezentaciji. Ukoliko se ne slažete sa našim uslovima upotrebe molimo Vas da ne koristite ovu internet prezentaciju.

Informacije na ovoj internet prezentaciji imaju informativni karakter i ni u kom slučaju ih ne treba smatrati kao nuđenje stručnih majstorskih saveta.Vi preuzimate svu odgovornost pri korišćenju ove internet prezentacije. Sajt ne snosi nikakvu odgovornost prilikom Vašeg korišćenja ove internet prezentacije. Ova internet prezentacija nije odgovoran za bilo kakve greške, nepravilnosti, propuste, bez obzira na uzrok, i nismo odgovorni za bilo kakve neželjene posledice koje mogu nastati usled nepravilnog i nestručng korišćenja sadržaja ove internet prezentacije.

Mi smo vlasnici imena, dizajna i sadržaja sajta, koji su zakonom zaštićeni. Bilo kakva upotreba sadržaja ove internet pretentacije zahteva pisano odobrenje.

Za sva pitanja u vezi Uslova upotrebe molimo Vas da nam se obratite putem e-mail-a.

Vaš DESKOD Tim.